حمایت از shezi
shezi

توضیحات صاحب درگاه :

لطفا هنگام دونیت دقت فرمایید دونیت انجام شده به هیچ عنوان پس داده نمیشود

هدف :

مانیتور

45%
1,341,085 از 3,000,000 تومان ( 45% )