استریم شروع شد به من خبر بده !
لیست حامیان
تصویر پروفایل uvdownliad.ir

توضیحات استریمر :

به محض پرداخت اسم و مبلغ حمایت شما در سایت به نمایش خواهد آمد, باتشکر از حمایت های شما


مبلغ پرداخت اجباری میباشد و حداقل مبلغ 1000 میباشد و حد اکثر 20000000 میباشد !
نام حمایت کننده اجباری میباشد !
    توضیحات اجباری میباشد !
    درگاه پرداخت را انتخاب کنید !