استریم ایکس
استریم شروع شد به من خبر بده !
لیست حامیان
تصویر پروفایل

توضیحات صاحب درگاه :

دوستان لطفا در مقدار دونیت خیلی دقت کنید. پول دریافت شده به شما تحویل داده نمی شود. #دونیت#انرژی

پیشرفت

1%

مبلغ پرداخت اجباری میباشد و حداقل مبلغ 1000 میباشد و حد اکثر 20000000 میباشد !
نام حمایت کننده اجباری میباشد !
    توضیحات اجباری میباشد !
    درگاه پرداخت را انتخاب کنید !