استریم شروع شد به من خبر بده !
لیست حامیان
تصویر پروفایل

توضیحات استریمر :

دوستان لطفا در مقدار دونیت خیلی دقت کنید. پول دریافت شده به شما تحویل داده نمی شود. #دونیت#انرژی

هدف : پیشرفت

1%
15,000 از 2,000,000 تومان (1%)

مبلغ پرداخت اجباری میباشد و حداقل مبلغ 1000 میباشد و حد اکثر 20000000 میباشد !
نام حمایت کننده اجباری میباشد !
    توضیحات اجباری میباشد !